Parisoordeel

Tijdens een huwelijksfeest in de godenwereld, waar iedereen een uitnodiging voor had, behalve Eris, de godin van de tweedracht, was zij het die een gouden appel in het midden gooide, met het opschrift "voor de schoonste godin". Na de hierop ontbrandende "schoonheidswedstrijd" bleven er nog drie godinnen over, Athene Aphrodite en Hera. Zeus die feitelijk de gouden appel moest uitreiken, onttrok zich aan zijn verantwoordelijkheid en bracht de drie godinnen naar Troje, om daar Paris het oordeel te laten vellen. Athene beloofde Paris onnoemelijke wijsheid. Hera beloofde ongebreidelde macht en Aphrodite beloofde Paris de schoonste vrouw: de halfgodin Helena van Troje. Paris reikt uitendelijk de gouden appel uit aan Aphrodite, die haar woord gestand moest houden en hem Helena bezorgde.

Olie op doek 100x90
1982
Detail
Detail

De vroegste uitbeeldingen van het Parisoordeel zijn zo oud als de Griekse mythologie zelf. Beroemde latere werken zijn die van Cranach de oudere, Rubens en Klinger. In een virtuoos werk heeft Willem Hofhuizen ook zijn versie gemaakt. Duidelijk aantoonbaar is hier de voorliefde van Willem Hofhuizen te zien voor cadmium rood en geel, alsook zijn voorliefde voor het ultramarijne blauw. Verder valt op, het uitwerken van de "glacis", met name bij de beenpartijen in het midden. Aphrodite heeft een rode doek als symbool der liefde. Hera heeft vanwege het lichtend middelpunt van het "clair obscur" een witte doek gekregen. Athene kreeg een gele doek voortkomend uit de hoofdkleur van de achtergrond. Derhalve kreeg Paris een blauw gewaad als complementaire kleur van het geel.